9. Przekazanie kluczy

Uczestniczymy również w końcowym etapie sprzedaży (wynajmu). Przygotowujemy protokół zdawczo-odbiorczy lokalu, wnioski dotyczące rozwiązania/zawarcia umów z dostawcami mediów (prąd, gaz, woda), a w przypadku wynajmu - dodatkowo dokumentację zdjęciową z dnia przekazania lokalu.

Po sfinalizowaniu transakcji również jesteśmy do Twojej dyspozycji - odpowiadamy na wszelkie pytania, rozwiewamy wątpliwości, podpowiadamy co, gdzie i jak załatwić. Dzięki takiemu podejściu zyskaliśmy nie tylko grono stałych klientów i szereg poleceń, ale przede wszystkim satysfakcję z wykonywania pracy na najwyższym poziomie.