5. Weryfikacja dokumentów

To niezwykle istotny etap, często zaniedbywany zarówno przez właścicieli jak i agentów nieruchomości. Nie bądź zaskoczony jeśli na pierwszym spotkaniu poprosimy Cię o podanie numeru księgi wieczystej, udostępnienie aktu nabycia czy aktualną wysokość kredytu hipotecznego. Musimy sprawdzić czy Twoje mieszkanie (lub dom) jest przygotowane formalnie zanim trafi "na rynek" i czy sprzedaż nie wiąże się dla Ciebie z dodatkowymi kosztami, których wcześniej nie przewidziałeś (np. sprzedaż przed upływem pięciu lat od nabycia, bonifikata od gminy, kara za wcześniejszą spłatę kredytu itp.).